جراحی و کشیدن دندان عقل


تعرفه قیمتی جراحی دندان

عصب کشی | شروع قیمت از :
۳.۹۰۰.۰۰۰ تا ۴.۹۰۰.۰۰۰۰
جراحی لثه هر واحد | شروع قیمت از :
۸۵۰.۰۰۰
دندان عقل | شروع قیمت از :
۴.۸۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰۰


تماس جهت مشاوره 09333868225